1 5 6

”Politikerna har sagt nej till hundratals jobb”

Skrivet den 16 september 2011

”Politikerna har sagt nej till hundratals jobb”

Artikel från Länstidningen den 16 september 2011. ”Politikerna har sagt nej till hundratals jobb” Lillhärdal Över 105 arbetstillfällen försvinner från Härjedalen. Men Härjedalens kommuns politiker har sagt nej till hundratals arbetstillfällen bara under det senaste året menar Bengt Liljemark i Lillhärdal. – En vindkraftsutbyggnad hade gett över 400 jobb. Bengt Liljemark anser att Härjedalens kommun … »

Läs mer »

En resa genom Härjedalen

Skrivet den 8 augusti 2011

Välkomna in till vårt bildgalleri och följ med på en resa till västra Härjedalen. Till orter med tillväxt där man satsar på både turister och vindkraft. Något vi också önskar i östra delarna av landskapet.

Läs mer »

Svenska Kraftnät

Skrivet den 8 juli 2011

Nu finns en ny länk i länkarkivet som går till Svenska Kraftnät. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med många olika verksamhetsområden. En viktig uppgift för Svenska Kraftnät är att transportera el på det så kallade stamnätet för el – elens motorvägar. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska Kraftnäts uppdrag … »

Läs mer »

Bakgrund till vårt arbete för att få arbeten och bygdepeng till Lillhärdal

Skrivet den 8 mars 2011

Vi har under senaste året arbetet hårt för att kommunen skall tillåta utbyggnad av vindkraft i Lillhärdal. Bland annat har alla politiska partier fått möjlighet att besöka området och fått ta del av våra synpunkter i ärendet, men…… Den 24 nov 2010 beslutade Härjedalens Kommunfullmäktige att anta tillägg i översiktsplan södra/östra Härjedalen. Innebörden av beslutet … »

Läs mer »

Rabbalshede Kraft ansöker hos regeringen om att bygga vindpark på Åndberget i Härjedalens kommun

Skrivet den 1 februari 2011

Rabbalshede Kraft AB ansöker i enlighet med miljöbalkens 17 kapitel till regeringen om tillåtelse att få uppföra och driva en vindpark med upp till 101 vindkraftverk på Åndberget, Lillhärdal, i Härjedalens kommun. Vindpark Lillhärdal Åndberg omfattar maximalt 101 vindkraftverk och beräknas fullt utbyggd producera 770 GWh el vilket motsvarar cirka 28 500 eluppvärmda villor. Utbyggnaden … »

Läs mer »