Bakgrund till vårt arbete för att få arbeten och bygdepeng till Lillhärdal

Bakgrund till vårt arbete för att få arbeten och bygdepeng till Lillhärdal

Skrivet den 8 mars 2011

Vi har under senaste året arbetet hårt för att kommunen skall tillåta utbyggnad av vindkraft i Lillhärdal. Bland annat har alla politiska partier fått möjlighet att besöka området och fått ta del av våra synpunkter i ärendet, men……

Den 24 nov 2010 beslutade Härjedalens Kommunfullmäktige att anta tillägg i översiktsplan södra/östra Härjedalen. Innebörden av beslutet innebär att Lillhärdal undantas från en vinkraftsetablering medan det kan tillåtas i andra delar av kommunen.

Den 22 dec 2010 lämnades vår överklagan till Förvaltningsrätten i Härnösand, där vi begär att förvaltningsrätten upphäver kommens beslut i KFs § 148 den 24 dec 2010.
Den 22 dec inlämnar även Rabbalshede Kraft sin överklagan med samma yrkande.
Den 17 dec inlämnade Bergvik Skog AB sin överklagan, med liknande yrkanden.
Överklaganden kommer nu att prövas under våren och beslut kan väntas efter sensommaren 2011.