Driftuppföljning för vindkraft

Driftuppföljning för vindkraft

Skrivet den 8 april 2011

I Sverige finns (jan 2011) 1639 vindkraftverk med en total installerad effekt på 2046 MW. Av dessa har c:a 1100 anslutit sig till den automatiska avläsningen som redovisas här.

http://www.vindstat.nu/