Bygdepeng

Hur stor bygdepengen blir är beroende på vindförhållanden och hur turbinerna producerar samt elpriset. Med 53 turbiner i drift under ett helt kalenderår bör bygdepengen hamna på...

Läs mer

Vinge till vindkraftsverk i Åndbergsparken

Vinge till vindkraftsparken i Åndberget, Lillhärdal. Taget i korsningen vid Lillhärdals värdshus den 4 juli...

Läs mer

Bli medlem

Bli medlem idag! Medlemsavgiften är 100 kr.

Läs mer »

Vad vill vi?

Vi vill stötta den lokala vindkraftsutbyggnaden i Lillhärdal för att utveckla bygden och framtiden!

Läs mer »