Föreningsstämma 27 jan 2019

Medlemmar i Medvind För Bygden (BFK) kallas till ordinarie föreningsstämma söndagen den 27 januari 2019. Plats: Rabbalshedes kontor i Lillhärdal kl. 16.00. Sedvanliga...

Läs mer

Miljötillståndet för vindpark i Åndberget har vunnit laga kraft

Miljötillståndet för vindpark Åndberg i Härjedalens kommun om 53 vindkraftverk har vunnit laga kraft Rabbalshede Kraft erhöll miljötillstånd för vindpark Åndberg i Lillhärdal,...

Läs mer

Framtidsbransch vindkraft

Exempel på yrken och arbetsuppgifter vid utbyggnad av landbaserade vindkraftsparker För oss lokalt: Jobba med service för de som bygger vindkraftsparken Jobba med service och...

Läs mer

Arbetskraftförsörjning och sysselsättningseffekter Energimyndigheten

Energimyndighetens rapport om arbetskraftförsörjning och sysselsättningseffekter Rapport...

Läs mer

Bli medlem

Bli medlem idag! Medlemskapet är självklart avgiftsfritt.

Läs mer »

Vad vill vi?

Vi vill stötta den lokala vindkraftsutbyggnaden i Lillhärdal för att utveckla bygden och framtiden!

Läs mer »

Styrelsen

Vindkraft för bygden och framtiden! Det är vi som jobbar med Medvind för bygden.

Läs mer »

Nyheter

Visa fler inlägg »