Bygdepeng

Åndbergets vindkraftspark är nu officiellt invigd och därmed även bygdepengen från vindkraftparken. Föreningen har ett avtal med ägarna av vindkraftsparken om att en procent av intäkterna från försäljningen av den el som vindkraftverken producerar ska gå till bygden, alltså Lillhärdals socken. Bygdepengen kommer att betalas ut i efterskott. Det innebär att bygdepengen från produktionen år 2022 kommer att betalas ut under första halvåret 2023. Det är föreningen Medvind för bygden som tar emot bygdepengen och som har uppgiften att fördela pengarna till bygden.

Verksamheter som på något sätt är till gagn för bygden kan ansöka om bidrag men även enskilda personer i form av stipendier. Ändamålen för ansökningarna från företag och föreningar kan vara att de på olika sätt leder till att stärka föreningslivet och skapar arbetstillfällen i byn. Ansökningsförfarandet kommer att ske i samarbete med Ludvig & Co i Härjedalen, vilka föreningen har valt att anlita för en enkel och öppen ansökningsprocess. Det är sedan medlemmarna via styrelsen eller på medlemsmöten som beslutar om utbetalning av medel. Alla som vill vara med och förverkliga dessa möjligheter för Lillhärdal är välkomna som medlemmar i föreningen. Medvind för bygden ska inte själv bedriva någon verksamhet, utan det kommer vara upp till företag, föreningar och enskilda i Lillhärdal att förverkliga möjligheterna som bygdepengen ger. Nu kommer det att finnas möjlighet till utveckling, ett rikt föreningsliv, goda förutsättningar för företag och fler arbetstillfällen i byn. Alla som vill vara med och har idéer att förverkliga som gynnar byn måste nu vara redo.

Vissa vindkraftverk i parken på Åndberget driftsattes redan under 2021, vilket innebar en elproduktion men också en liten bygdepeng. Utbetalningen av bygdepengen för år 2021 var 138 215 kr. Beloppet är för litet för att påbörja ansökningsprocessen och föreningen planerar att med hjälp av den första utbetalningen hålla informationsmöten och utbildningar under hösten för att förbereda alla inför nästa års utbetalning. Eventuellt kan en del av bygdepengen användas till något mindre projekt till gagn för bygden redan i år.

Lillhärdal kommer att under första halvan av 2023 förvänta sig runt två miljoner kronor i bygdepeng från Åndberget och därtill kommer även bygdepeng från vindkraftparken på Skaftåsen. Vill ni vara med och utveckla Lillhärdal med hjälp av bygdepengen från vindkraften? Bli medlem i Medvind för bygden genom att betala in medlemsavgiften för 2022, 100 kr och ange ditt namn.

BG: 640-8116 eller Swish: 123 307 16 85

Hälsningar från Medvind för bygden

Blanketter

Ansökningsblankett – Företag
Ansökningsblankett – Förening
Ansökningsblankett – Privatperson stipendier

Läs mer här: Ansöka om bygdepeng närmar sig.