Bygdepeng

Den officiella invigningen av Åndbergets vindkraftspark är i annalkande och därmed även bygdepengen från vindkraftparken. Föreningen har ett avtal med ägarna av vindkraftsparken...

Läs mer

Bygdepeng

Hur stor bygdepengen blir är beroende på vindförhållanden och hur turbinerna producerar samt elpriset. Med 53 turbiner i drift under ett helt kalenderår bör bygdepengen hamna på...

Läs mer

Vinge till vindkraftsverk i Åndbergsparken

Vinge till vindkraftsparken i Åndberget, Lillhärdal. Taget i korsningen vid Lillhärdals värdshus den 4 juli...

Läs mer

Bli medlem

Bli medlem idag! Medlemsavgiften är 100 kr.

Läs mer »

Vad vill vi?

Vi vill stötta den lokala vindkraftsutbyggnaden i Lillhärdal för att utveckla bygden och framtiden!

Läs mer »