Kontakta oss

Medvind för bygden
Sunnanå 126
842 95 LILLHÄRDAL

E-post: styrelsen@medvindforbygden.se

STYRELSEN
Ordförande: Victor Johansson
Ledamöter: John-Erik Johansson, Barbro Eriksdotter, Alva Kihlgren, Bo Karlsson.
Suppleanter: Dan Persson, Olav Nermoen.
Revisor: Gunnar Olofsson.

Skicka e-post till oss: