Länkar

Myndigheter

Boverket
Energimyndigheten
Naturvårdsverket
Svenska Kraftnät

Övrigt

Centrum för vindkraftsinformation
Driftuppföljning vindkraft
I Sverige finns (jan 2011) 1639 vindkraftverk med en total installerad effekt på 2046 MW. Av dessa har c:a 1100 anslutit sig till den automatiska avläsningen som redovisas här.
Högskolan på Gotland
Nätverket för vindbruk
Svensk Vindenergi
Svensk Vindkraftförening

Utbildningar

KY-Vindkraft Hjalmar Strömerskolan
Kvalificerad utbildning till vindkraftstekniker på Hjalmar Strömerskolan i Strömsund.

Projektinformation

https://www.ox2.com/sv/projects/andberg/