Årsstämma 29 maj 2024 kl.18.00 FH

Skrivet den 12 maj 2024

Medlemmarna i Medvind för Bygden  kallas till ordinarie föreningsstämma den 29 maj kl. 18.00 på Folkets Hus i Lillhärdal.  Ärenden enligt stadgarna och ändring av § 4 i stadgarna. Handlingar och förslag till ändring finns tillgängligt av styrelsen: styrelsen@medvindforbygden.se Välkomna! Styrelsen

Läs mer »

Informationsmöte om bygdepeng 26 oktober

Skrivet den 21 oktober 2022

Onsdagen den 26 oktober kl 18.00 på Folkets hus i Lillhärdal.Medverkar gör Ludvig & Co för att berätta om kommande samarbete med Medvind för bygden.Vid mötet kan intresserande anmäla sig till ytterligare fördjupade informationsträffar för företag och föreningar.

Läs mer »

Bygdepeng

Skrivet den 30 augusti 2022

Åndbergets vindkraftspark är nu officiellt invigd och därmed även bygdepengen från vindkraftparken. Föreningen har ett avtal med ägarna av vindkraftsparken om att en procent av intäkterna från försäljningen av den el som vindkraftverken producerar ska gå till bygden, alltså Lillhärdals socken. Bygdepengen kommer att betalas ut i efterskott. Det innebär att bygdepengen från produktionen år … »

Läs mer »

Bygdepeng

Skrivet den 9 augusti 2021

Hur stor bygdepengen blir är beroende på vindförhållanden och hur turbinerna producerar samt elpriset. Med 53 turbiner i drift under ett helt kalenderår bör bygdepengen hamna på 1,5 – 2 miljoner kronor per år. Troligen mer ett gott vind-år.      

Läs mer »
1 2 6