Kontakta oss

Medvind för bygden
Sunnanå 126
840 80 LILLHÄRDAL

E-post: styrelsen@medvindforbygden.se

STYRELSEN
Ordförande: Victor Johansson
Ledamöter: John-Erik Johansson, Barbro Eriksdotter, Ola Kihlgren, Bo Karlsson.
Suppleanter: Severin Johansson, Olav Nermoen.
Revisor: Gunnar Olofsson.

Skicka e-post till oss: