Bildgalleri

Vindkraftverket vid Krökets skidanläggning i Tännes

Vindkraftverk vid Krökets skidanläggning i Tännes

Vindkraftverken i Långå

På de två första bilderna ser man Långåparken när man åker in mot Hede. De övriga är tagna strax utanför Långå by.

Vindkraftverken i Vemhån

Här ser man vindkraftverken när man åker in i byn på de två första bilderna. På de andra två ser man dem från byn.

Studiebesök till Jädraås/Ockelbo

Tidig morgon den 18 oktober 2012 åkte en fullsatt buss från Lillhärdal mot Ockelbo.

Syftet med resan var att göra studiebesök vid Jädraås vindkraftspark samt att få information om bygdeutveckling i vindkraftens tecken.

Ett femtiotal personer, varav de flesta från Lillhärdal, deltog.
Vi åkte först upp till ett av de 66 vindsnurrorna där Maribell Lindberg och Lars Fröding från Arise berättade om anläggningen. Trots att vi stod under ett verk som var i drift så var det inga problem att ta del av vad som sades. Vi fick också möjlighet att ställa frågor.

Efter detta åkte vi till Wij trädgårdar i Ockelbo för lunch och träff med byutvecklingsgrupp och näringslivsutveckare i Ockelbo kommun. Vi möttes där av Björn Risby som representerade markägaren Bergvik skog AB.

Ockelbo kommun hade verkligen varit på hugget och förstått vinsten med vindkraftsetableringen sedan de genomfört en gedigen undersökning av vad det kan ge kommunen i form av arbetstillfällen på kort och på längre sikt.

Byarådet berättade om hur de arbetat för att få så stor nytta av bygdepengen som möjligt. Jädraås m.fl. byar bygger upp besöksaktiviteter kring vindkraften.

Wij trädgårdars VD, Malin Eriksson berättade om hur de satsat på "det goda livet på landet" med ekologisk odling och ny energi i gamla landskap.

Dagen avslutades med mingel och frågestund.

En resa genom Härjedalen

Följ med på en resa till västra Härjedalen. Vi startar i Vemhån, åker genom Hede vidare mot Funäsdalen. På vägen passerar vi Långå och gör en instickare till Tännäs.

I dessa populära turistorter finns det utrymme för både turister och miljövänlig vindkraft. Vilket även bör beaktas i övriga delar av Härjedalen.

Välkomna, nu åker vi!

Arbetsbilder

Så här kan det se ut under uppförandet av vindkraftsverken.