Bygdepeng från vindkraft behövs i Lillhärdal

Bygdepeng från vindkraft behövs i Lillhärdal

Skrivet den 18 mars 2012

Toppbild_1

Lillhärdals negativa befolkningsutveckling är oroande. Vi blir allt färre som kämpar oss kvar och försöker hitta vägar till försörjning i vår by.
Den bygdepeng som kommer att utgå och som föreningar och företag kan dra nytta av kan ge Lillhärdal en del av det som behövs för överlevnad. Finns det jobb för försörjning och möjlighet till en attraktiv fritid så kan vi stoppa utflyttning och istället få en inflyttning.
Folkets hus i Lillhärdal har svårt att få ekonomin att gå ihop på grund av att det är för få aktiviteter i byn. Med bygdepeng kan föreningar ges stöd till verksamhet och samlingslokaler. För att skapa jobb kan stöd ges till lokalt näringsliv genom att ge olika ekonomiska garantier vid exempelvis nystartande av företag och vid EU-projekt. De ortsbor som har marker som berörs av vindkraftsetableringen och får ersättning är företagare som betalar sin skatt i kommunen. Nog så viktigt i en kommun med sviktande skatteunderlag. Intäkter som kommer lokala företagare tillgodo återinvesteras lokalt och ger positiva kringeffekter.
Medvind för bygden jobbar för att vända utvecklingen i Lillhärdal.
/Föreningen Medvind för bygden, Lillhärdal