Vad kan bygdepengen användas till?

Skrivet den 10 augusti 2012

Vindkraftscentrum

Från bygdepengen kan den som är skriven i området söka till följande:
o Stipendier
o Föreningsstöd (gäller även drift)
o Medfinansiering EU projekt
o Kreditgarantier (säkerhet till näringslån vid nystart)
o Infrastruktursatsningar
o Servicesatsningar
o Ekonomisk garanti i verksamhet/projekt där bidragssumman utbetalas
i efterskott
o Eller annan angelägenhet för bygden

Klicka här och läs mera