Kommunfullmäktige har för andra gången ställt sig positiva till en etablering av vindkraft i Lillhärdal

Kommunfullmäktige har för andra gången ställt sig positiva till en etablering av vindkraft i Lillhärdal

Skrivet den 8 november 2013

ÖP 20131128 Mostphotos

Den 2 oktober tillstyrkte kommunfullmäktige för andra gången vindkraftsanläggningarna i Skaftåsen samt Åndberget. Det betyder att vi kommer närmare en positiv utveckling i Lillhärdal och Östra Härjedalen. Det befintliga lokala näringslivet kan utvecklas och nya verksamheter etableras.

Som i sin tur kan stärka det lokala föreningslivet och att nya föreningar bildas.

Läs mer