Vindkraftslördag 29 november Östersund

Vindkraftslördag 29 november Östersund

Skrivet den 29 september 2014

Vindkraftslördag 29 november Östersund

VINDKRAFT PÅ RÄTT PLATS är en kurs som under hösten arrangeras av Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet, och vänder sig till alla som vill påverka vindkraftsutbyggnaden i kommunen eller länet.
Den utgår från Naturskyddsföreningens grundläggande inställning, att vindkraft är en förnybar energikälla som måste byggas ut om Sverige ska kunna avveckla kärnkraften och blir oberoende av fossila energikällor. Naturskyddsföreningens uppfattning är att det kan ske utan att stora naturvärden skadas eller förstörs, förutsatt att vindkraften lokalieras till rätt områden.

Kursen sammanfattar aktuell kunskap om vindkraftens miljökonsekvenser, med fokus på hur det kan påverka biologisk mångfald och andra naturvärden. Syftet med kursen är att hjälpa grupper som vill arbeta med vindkraftsfrågor med kunskap och argument för att verka för att minimera miljöpåverkan av vindkraftsutbyggnaden.
Innehåll och medverkande
· Fåglar och vindkraft, Martin Green, Lunds universitet.
· Fladdermöss och vindkraft, Jens Rydell, Lunds universitet.
· Lagstiftning, representanter från länsstyrelsen i respektive län.
KURSERNA ARRANGERAS PÅ OLIKA PLATSER I LANDET och är gratis (mat och kursmaterial ingår):
Kurserna vänder sig i första hand till Naturskyddsföreningens medlemmar och Studiefrämjandets medlemsorganisationer. Övriga intresserade i mån av plats.

Mer information och program finns på: www.naturskyddsforeningen.se/vindkraft

Vindkraft på rätt plats