Bygdepeng

Skrivet den 9 augusti 2021

Hur stor bygdepengen blir är beroende på vindförhållanden och hur turbinerna producerar samt elpriset. Med 53 turbiner i drift under ett helt kalenderår bör bygdepengen hamna på 1,5 – 2 miljoner kronor per år. Troligen mer ett gott vind-år.      

Läs mer »