Vad vill vi?

Skrivet den 18 juni 2010

Vi vill:

  • Skapa en förvaltning av bygdepeng
  • Medverka för att stötta lokalt föreningsliv.
  • Medverka till fler jobb genom att stötta lokalt företagande. Genom olika ekonomiska garantier vid nystartande av företag och EU-projekt men även för befintliga företag.
  • Stötta den lokala vindkraftsutbyggnaden för att nå dessa mål.

Bilaga
Myter om vindkraft
Utskick Juni 2010
Utskick Aug 2010