Svenska Kraftnät

Skrivet den 8 juli 2011

Nu finns en ny länk i länkarkivet som går till Svenska Kraftnät.

Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med många olika verksamhetsområden. En viktig uppgift för Svenska Kraftnät är att transportera el på det så kallade stamnätet för el – elens motorvägar. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten.

Svenska Kraftnäts uppdrag är att:
•erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad
överföring av el på stamnätet
•utöva systemansvaret för el och
naturgas kostnadseffektivt
•främja en öppen svensk, nordisk och
europeisk marknad för el och naturgas
•verka för en robust elförsörjning.