Pressmeddelande: Vindkraft mest populära energikällan

Pressmeddelande: Vindkraft mest populära energikällan

Skrivet den 20 september 2011

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 20 september 2011

Vindkraft mest populära energikällan

Var tredje svensk, 34 procent, skulle helst önska att deras el är producerad av vindkraft, medan 26 procent föredrar solkraft och 23 procent vattenkraft. Bara åtta procent har kärnkraft som sitt förstahandsval. Det framgår av en ny Sifoundersökning, beställd av Svensk Vindenergi.

– Det är ett tidens tecken att nio av tio svenskar vill att deras el ska komma från förnybara energikällor och att allra flest önskar vindkraft, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Solenergi.

Undersökningen visar att 36 procent av kvinnorna och 31 procent av männen önskar helst el från vindkraft. Vindkraften är mest populär bland unga mellan 15 och 29 år, där 46 procent av kvinnorna och 53 procent av männen helst vill ha vindkraft.

Sifo ställde den 31 augusti – 6 september 2011 denna fråga till 1 000 svenskar: ”Varifrån skulle du helst önska att den elektricitet du köper kommer ifrån?”

Så här blev svaren:
· Vindkraft 34 procent
· Vattenkraft 23 procent
· Solkraft 26 procent
· Kärnkraft 8 procent
· Biokraft 5 procent
· Kolkraft 0 procent
· Gaskraft 1 procent
· Tveksam, vet ej 5 procent
För mer information:
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99