Östra Härjedalens negativa befolkningsutveckling är oroande

Östra Härjedalens negativa befolkningsutveckling är oroande

Skrivet den 8 mars 2012

110722_Vindkraft_016

Östra Härjedalens negativa befolkningsutveckling är oroande. Vi blir allt färre som kämpar oss kvar och försöker hitta vägar till försörjning i vårt landskap.
En vindkraftspark vid Åndberget som ligger ett par mil söder om Lillhärdals centrum skulle ge Östra Härjedalen flera fördelar. Under uppbyggnaden skapas arbetstillfällen för entreprenörer inom byggnation och infrastruktur. Det kommer att behövas folk som röjer skog, bygger vägar, som gjuter fundament m.m. Det kommer att behövas ett lokalkontor för administration samt drift- och underhållspersonal i anslutning till vindparken.
Administration och underhåll är arbetstillfällen som fortsätter sedan utbyggnaden är klar och förväntas ge ett tjugotal jobb. Dessa jobb ger naturligtvis kringeffekter i Östra Härjedalen.
Har vi verkligen råd att tacka nej?
/Föreningen Medvind för bygden, Lillhärdal