Vi exporterar vindkraft för 500 000 kr/timme

Vi exporterar vindkraft för 500 000 kr/timme

Skrivet den 20 december 2011

På en karta kan du se kraftsystemets aktuella situation. Den uppdateras varje minut.

Du kan också klicka i knappen ”Pris” för att låta kartan visa elpriser.

http://svk.se/Energimarknaden/El/Kraftsystemet/