Otroligt mycket energi blåser förbi nu…

Otroligt mycket energi blåser förbi nu…

Skrivet den 15 december 2011

I Sverige finns (okt 2011) 1884 vindkraftverk med en total installerad effekt på 2467 MW. Av dessa har över 1200 anslutit sig till den automatiska avläsningen som redovisas här. Därutöver finns ytterligare ett hundratal verk som rapporterar in manuellt. Dessa finns redovisade i månadsrapporterna under Rapporter.

Elområden
Från 1/11 är Sverige indelat i 4 elområden med olika nivåer på elpriset. Verken som finns redovisade på Vindstat har delats in i dessa prisområden på en ny websida.

http://www.vindstat.nu