Aktuell fakta om vindkraft

Skrivet den 8 oktober 2012

Aktuell fakta om vindkraft

I Fakta om vindkraft har Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum sammanställt befintlig fakta om vindkraft inom områdena elcertifikat, ljud, skuggor, ljus, maskindirektiv och CE-märkning, säkerhetsrisker och säkerhetskrav samt fastighetsvärden. SWPTC Fakta om vindkraft

Läs mer »

Klart med 1 % i bygdepeng

Skrivet den 8 oktober 2012

Klart med 1 % i bygdepeng

Det är nu klart att båda parkerna Åndberget och Skaftåsen kommer att ge 1 % i bygdepeng. Vid en full utbyggnad kommer det att ge Lillhärdalsområdet ca 7 – 9 miljoner kronor per år fram till år 2050.

Läs mer »

Vad kan bygdepengen användas till?

Skrivet den 10 augusti 2012

Vad kan bygdepengen användas till?

Från bygdepengen kan den som är skriven i området söka till följande: o Stipendier o Föreningsstöd (gäller även drift) o Medfinansiering EU projekt o Kreditgarantier (säkerhet till näringslån vid nystart) o Infrastruktursatsningar o Servicesatsningar o Ekonomisk garanti i verksamhet/projekt där bidragssumman utbetalas i efterskott o Eller annan angelägenhet för bygden Klicka här och läs mera

Läs mer »

Pengarna som blåser bort

Skrivet den 8 maj 2012

260 miljoner kronor har blåst förbi Lillhärdal under 2011. Beräkningen bygger på de realiserade värdena avseende tillgänglighet och vind i Havsnäs i Strömsunds kommun. Effekterna för Härjedalens kommun och Lillhärdal av missade arbetstillfällen, lokal upphandling av entreprenad, arrenden och bygdepeng är inte medräknade. //Medvind för bygden i Lillhärdal

Läs mer »

Vindkraften skapar inflyttning till Norrlands inland

Skrivet den 8 april 2012

Den enda kommunen i Jämtlands län som inte minskade befolkningsmässigt mellan 1 november 2010 och 1 november 2011 förutom Krokom var Strömsund. Strömsund är framsynta och satsar på vindkraften. Härjedalens kommun minskade under perioden med 80 innevånare varav 75 stycken i Svegsbygdens församling. Vi är nu 10 340 innevånare i Härjedalen varav 5165 i Svegsbygden. … »

Läs mer »

Bygdepeng från vindkraft behövs i Lillhärdal

Skrivet den 18 mars 2012

Bygdepeng från vindkraft behövs i Lillhärdal

Lillhärdals negativa befolkningsutveckling är oroande. Vi blir allt färre som kämpar oss kvar och försöker hitta vägar till försörjning i vår by. Den bygdepeng som kommer att utgå och som föreningar och företag kan dra nytta av kan ge Lillhärdal en del av det som behövs för överlevnad. Finns det jobb för försörjning och möjlighet … »

Läs mer »

Östra Härjedalens negativa befolkningsutveckling är oroande

Skrivet den 8 mars 2012

Östra Härjedalens negativa befolkningsutveckling är oroande

Östra Härjedalens negativa befolkningsutveckling är oroande. Vi blir allt färre som kämpar oss kvar och försöker hitta vägar till försörjning i vårt landskap. En vindkraftspark vid Åndberget som ligger ett par mil söder om Lillhärdals centrum skulle ge Östra Härjedalen flera fördelar. Under uppbyggnaden skapas arbetstillfällen för entreprenörer inom byggnation och infrastruktur. Det kommer att … »

Läs mer »