Klart med 1 % i bygdepeng

Skrivet den 8 oktober 2012

vindkraftverk i höstskog

Det är nu klart att båda parkerna Åndberget och Skaftåsen kommer att ge 1 % i bygdepeng.
Vid en full utbyggnad kommer det att ge Lillhärdalsområdet ca 7 – 9
miljoner kronor per år fram till år 2050.