Aktuell fakta om vindkraft

Skrivet den 8 oktober 2012

Swedish Wind Power Technology Center

I Fakta om vindkraft har Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum sammanställt befintlig
fakta om vindkraft inom områdena elcertifikat, ljud, skuggor, ljus, maskindirektiv och
CE-märkning, säkerhetsrisker och säkerhetskrav samt fastighetsvärden.

SWPTC Fakta om vindkraft