Studiebesök i Jädraås. Se ”Bildgalleri”

Studiebesök i Jädraås. Se ”Bildgalleri”

Skrivet den 8 oktober 2012

Studiebesök i Jädraås, Ockelbo

Gå in under ”Bildgalleri” och ta del av studiebesöket i Jädraås vindkraftspark.
För mer information vänligen kontakta någon av oss i Medvind för bygden.