Miljötillståndet för vindpark i Åndberget har vunnit laga kraft

Skrivet den 12 juni 2017

Miljötillståndet för vindpark Åndberg i Härjedalens kommun om 53 vindkraftverk har vunnit laga kraft Rabbalshede Kraft erhöll miljötillstånd för vindpark Åndberg i Lillhärdal, Härjedalens kommun, i december 2015. Tillståndet, som omfattar upp till 53 vindkraftverk (omkring 200 MW), har nu vunnit laga kraft. Området Åndberg är till stora delar utpekat av Energimyndigheten som riksintresseområde för … »

Läs mer »