Miljötillståndet för vindpark i Åndberget har vunnit laga kraft

Miljötillståndet för vindpark i Åndberget har vunnit laga kraft

Skrivet den 12 juni 2017

Miljötillståndet för vindpark Åndberg i Härjedalens kommun om 53 vindkraftverk har vunnit laga kraft

Rabbalshede Kraft erhöll miljötillstånd för vindpark Åndberg i Lillhärdal, Härjedalens kommun, i december 2015. Tillståndet, som omfattar upp till 53 vindkraftverk (omkring 200 MW), har nu vunnit laga kraft.

Området Åndberg är till stora delar utpekat av Energimyndigheten som riksintresseområde för vindkraft och har mycket goda vindresurser. Ansökningshandlingarna lämnades in till Länsstyrelsen 2010, därefter har Härjedalens kommun tillstyrkt vindparken vilket är en förutsättning för att Länsstyrelsen skall ge tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Västernorrlands län beviljade miljötillstånd i december 2015, tillståndet har nu vunnit laga kraft.

Vindparken i Härjedalen är en viktig investering med goda förutsättningar. Potentialen för produktion av förnybar energi är mycket god. En etablering i denna storlek kan ge stora positiva kringeffekter och bidra till arbetstillfällen och affärsmöjligheter för lokalbefolkningen, dels under byggperioden, dels under driftstiden. Rabbalshede Kraft har i överenskommelse med ortsborna tecknat ett avtal om bygdepeng med föreningen Medvind för bygden i Lillhärdal. Föreningen har i uppdrag att fördela pengarna vidare till bygden i Lillhärdal.

För ytterligare information, vänligen kontakta;
Britta Ersman, IR
Tel: +46 (0) 702-79 79 43
E-post: britta.ersman@rabbalshedekraft.se

Ladda hem som PDF

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 141 vindkraftverk varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se