Vindkraftens påverkan på människa, natur och miljö

Vindkraftens påverkan på människa, natur och miljö

Skrivet den 24 januari 2016

Vindkraftsfilmer

”Vindvals forskning presenteras i 18 filmade reportage och forskarintervjuer om vindkraftens påverkan på människa, natur och miljö.”

Naturvårdsverket. Informationsfilmer från Vindval