Bygdepeng och jobb

Skrivet den 23 januari 2016

Vad vindkraften kan ge oss i Lillhärdal

(Bilden är från Jädraås som dragit nytta av vindkraftsetableringen på orten)
Hur kan vi få ut så mycket som möjligt från vindkraftsetableringen i Lillhärdal?
Klicka på länkarna nedan

”Hur påverkas den lokala ekonomin av vindkraftetableringar, på kort och lång sikt? Reportage från Hammerdal i Jämtland om möjligheter till arbetstillfällen och lokalt ägande genom vindkraftkooperativ. Intervju med fil dr Bosse Bodén vid Mittuniversitetet som medverkat i syntesrapporten ”Vindkraftens påverkan på människors intressen”. Läs mer om vindkraft på naturvardsverket.se/vindval”

Vindkraftens påverkan på människors intressen
Framtidsbranschen vindkraft