Årsstämma 29 maj 2024 kl.18.00 FH

Skrivet den 12 maj 2024

Medlemmarna i Medvind för Bygden  kallas till ordinarie föreningsstämma den 29 maj kl. 18.00 på Folkets Hus i Lillhärdal. 

Ärenden enligt stadgarna och ändring av § 4 i stadgarna.

Handlingar och förslag till ändring finns tillgängligt av styrelsen: styrelsen@medvindforbygden.se

Välkomna!

Styrelsen