360 graders-bild över vindkraftsparken på Glötesvålen

Skrivet den 8 december 2014

”View from top 3 MW wind turbine owned by IKEA in Glötesvålen – 30 turbines stand on one of the most windy places in Sweden. Härjedalen, Sverige Vindkraftsprojektet Glötesvålen Uppfört på en av Sveriges bästa vindlägen på en höjd av 1000 m över havet. 30 Vindkraftverk har byggt av bolaget OX2 för årlig produktion kring … »

Läs mer »

Rapport från Elforsk 2014

Skrivet den 30 november 2014

Rapport från Elforsk 2014

El från nya och framtida anläggningar 2014 Elforsk rapport 14:40 Referat: ”El från nya och kommande anläggningar 2014” ger läsaren en övergripande aktuell och jämförbar bild av elproduktionskostnader för kommersiellt tillgängliga tekniker med en beskrivning och redovisning av de faktorer som påverkar elproduktionskostnaderna. Rapporten beskriver dessutom utvecklingstrenderna för såväl kommersiellt tillgängliga tekniker som för de … »

Läs mer »

Vindkraftslördag 29 november Östersund

Skrivet den 29 september 2014

Vindkraftslördag 29 november Östersund

VINDKRAFT PÅ RÄTT PLATS är en kurs som under hösten arrangeras av Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet, och vänder sig till alla som vill påverka vindkraftsutbyggnaden i kommunen eller länet. Den utgår från Naturskyddsföreningens grundläggande inställning, att vindkraft är en förnybar energikälla som måste byggas ut om Sverige ska kunna avveckla kärnkraften och blir oberoende av fossila … »

Läs mer »