360 graders-bild över vindkraftsparken på Glötesvålen

360 graders-bild över vindkraftsparken på Glötesvålen

Skrivet den 8 december 2014

”View from top 3 MW wind turbine owned by IKEA in Glötesvålen – 30 turbines stand on one of the most windy places in Sweden. Härjedalen, Sverige

Vindkraftsprojektet Glötesvålen
Uppfört på en av Sveriges bästa vindlägen på en höjd av 1000 m över havet.
30 Vindkraftverk har byggt av bolaget OX2 för årlig produktion kring 220 GWh.
Planerat driftstart – årsskifte 2014/2015”

Klicka på länken nedan för att se vy över Glötesvålen och dess vindkraftverk

Svensk vindenergi Glötesvålen Bild: Jann Lipka