Rapport från Elforsk 2014

Skrivet den 30 november 2014

El från nya och framtida anläggningar 2014El från nya och framtida anläggningar 2014
Elforsk rapport 14:40
Referat:
”El från nya och kommande anläggningar 2014” ger läsaren en övergripande aktuell och jämförbar bild av elproduktionskostnader för kommersiellt tillgängliga tekniker med en beskrivning och redovisning av de faktorer som påverkar elproduktionskostnaderna. Rapporten beskriver dessutom utvecklingstrenderna för såväl kommersiellt tillgängliga tekniker som för de tekniker som kan bli kommersiella inom en tioårsperiod.

El från nya och framtida anläggningar 2014