Otroligt mycket energi blåser förbi nu…

Skrivet den 15 december 2011

I Sverige finns (okt 2011) 1884 vindkraftverk med en total installerad effekt på 2467 MW. Av dessa har över 1200 anslutit sig till den automatiska avläsningen som redovisas här. Därutöver finns ytterligare ett hundratal verk som rapporterar in manuellt. Dessa finns redovisade i månadsrapporterna under Rapporter. Elområden Från 1/11 är Sverige indelat i 4 elområden … »

Läs mer »

”Analys av sysselsättningsmässiga och ekonomiska effekter av investeringar i vindkraftparker inom Arvidsjaurs kommun”

Skrivet den 30 oktober 2011

En utredning ”Analys av sysselsättningsmässiga och ekonomiska effekter av investeringar i vindkraftparker inom Arvidsjaurs kommun” gjord av ekonomi doktor Håkan Bohman visar att uppförande av vindkraftsparker i Aspliden, Hornliden, Svartliden , Granliden samt på ett antal andra platser skulle gynna Arvidsjaurs kommun http://www.vindelalven.se/analys_arvidsjaur.pdf

Läs mer »

Pressmeddelande: Vindkraft mest populära energikällan

Skrivet den 20 september 2011

PRESSMEDDELANDE Stockholm 20 september 2011 Vindkraft mest populära energikällan Var tredje svensk, 34 procent, skulle helst önska att deras el är producerad av vindkraft, medan 26 procent föredrar solkraft och 23 procent vattenkraft. Bara åtta procent har kärnkraft som sitt förstahandsval. Det framgår av en ny Sifoundersökning, beställd av Svensk Vindenergi. – Det är ett … »

Läs mer »

”Politikerna har sagt nej till hundratals jobb”

Skrivet den 16 september 2011

”Politikerna har sagt nej till hundratals jobb”

Artikel från Länstidningen den 16 september 2011. ”Politikerna har sagt nej till hundratals jobb” Lillhärdal Över 105 arbetstillfällen försvinner från Härjedalen. Men Härjedalens kommuns politiker har sagt nej till hundratals arbetstillfällen bara under det senaste året menar Bengt Liljemark i Lillhärdal. – En vindkraftsutbyggnad hade gett över 400 jobb. Bengt Liljemark anser att Härjedalens kommun … »

Läs mer »

En resa genom Härjedalen

Skrivet den 8 augusti 2011

Välkomna in till vårt bildgalleri och följ med på en resa till västra Härjedalen. Till orter med tillväxt där man satsar på både turister och vindkraft. Något vi också önskar i östra delarna av landskapet.

Läs mer »

Svenska Kraftnät

Skrivet den 8 juli 2011

Nu finns en ny länk i länkarkivet som går till Svenska Kraftnät. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med många olika verksamhetsområden. En viktig uppgift för Svenska Kraftnät är att transportera el på det så kallade stamnätet för el – elens motorvägar. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska Kraftnäts uppdrag … »

Läs mer »

Bakgrund till vårt arbete för att få arbeten och bygdepeng till Lillhärdal

Skrivet den 8 mars 2011

Vi har under senaste året arbetet hårt för att kommunen skall tillåta utbyggnad av vindkraft i Lillhärdal. Bland annat har alla politiska partier fått möjlighet att besöka området och fått ta del av våra synpunkter i ärendet, men…… Den 24 nov 2010 beslutade Härjedalens Kommunfullmäktige att anta tillägg i översiktsplan södra/östra Härjedalen. Innebörden av beslutet … »

Läs mer »