Miljötillståndet för vindpark i Åndberget har vunnit laga kraft

Skrivet den 12 juni 2017

Miljötillståndet för vindpark Åndberg i Härjedalens kommun om 53 vindkraftverk har vunnit laga kraft Rabbalshede Kraft erhöll miljötillstånd för vindpark Åndberg i Lillhärdal, Härjedalens kommun, i december 2015. Tillståndet, som omfattar upp till 53 vindkraftverk (omkring 200 MW), har nu vunnit laga kraft. Området Åndberg är till stora delar utpekat av Energimyndigheten som riksintresseområde för … »

Läs mer »

Bygdepeng och jobb

Skrivet den 23 januari 2016

Bygdepeng och jobb

Hur påverkas den lokala ekonomin av vindkraftetableringar, på kort och lång sikt? Reportage från Hammerdal i Jämtland om möjligheter till arbetstillfällen och lokalt ägande genom vindkraftkooperativ.

Läs mer »

Bli medlem

Skrivet den 9 januari 2016

Bli medlem

Bli medlem om du delar vår mening om att en satsning på vindkraft är en satsning på Lillhärdal. Medlemsavgiften är 100 kr. Bg 640-8116

Läs mer »

Vad vill vi?

Skrivet den 9 januari 2016

Vad vill vi?

Vi vill stötta den lokala vindkraftsutbyggnaden i Lillhärdal för att utveckla bygden och framtiden!

Läs mer »
1 2 6