Miljötillståndet för vindpark i Åndberget har vunnit laga kraft

Skrivet den 12 juni 2017

Miljötillståndet för vindpark Åndberg i Härjedalens kommun om 53 vindkraftverk har vunnit laga kraft Rabbalshede Kraft erhöll miljötillstånd för vindpark Åndberg i Lillhärdal, Härjedalens kommun, i december 2015. Tillståndet, som omfattar upp till 53 vindkraftverk (omkring 200 MW), har nu vunnit laga kraft. Området Åndberg är till stora delar utpekat av Energimyndigheten som riksintresseområde för … »

Läs mer »

Bygdepeng och jobb

Skrivet den 23 januari 2016

Bygdepeng och jobb

Hur påverkas den lokala ekonomin av vindkraftetableringar, på kort och lång sikt? Reportage från Hammerdal i Jämtland om möjligheter till arbetstillfällen och lokalt ägande genom vindkraftkooperativ.

Läs mer »

Bli medlem

Skrivet den 9 januari 2016

Bli medlem

Bli medlem om du delar vår mening om att en satsning på vindkraft är en satsning på Lillhärdal. Medlemsavgiften är 100 kr.

Läs mer »

Vad vill vi?

Skrivet den 9 januari 2016

Vad vill vi?

Vi vill stötta den lokala vindkraftsutbyggnaden i Lillhärdal för att utveckla bygden och framtiden!

Läs mer »

Framtidsbransch vindkraft

Skrivet den 3 januari 2016

Framtidsbransch vindkraft

Exempel på yrken och arbetsuppgifter vid utbyggnad av landbaserade vindkraftsparker För oss lokalt: Jobba med service för de som bygger vindkraftsparken Jobba med service och underhåll av parken Men också exempel på andra jobb inom: Tillverkning av vindkraftverk Utredningar och tillstånd Markarbeten Elnät Site Facility Workers Transporter Fundament Montering Du får också exempel på utbildningar … »

Läs mer »

Vindkraftscentrum

Skrivet den 10 december 2015

Vindkraftscentrum

Vindkraftscentrum har stor erfarenhet av vindkraftens möjligheter. Ta gärna kontakt med dem för individuell information och tips på vilka möjligheter som kan komma vid en etablering av vindkraft Vindkraftscentrum

Läs mer »
1 2 6