Pengarna som blåser bort

Skrivet den 8 maj 2012

260 miljoner kronor har blåst förbi Lillhärdal under 2011. Beräkningen bygger på de realiserade värdena avseende tillgänglighet och vind i Havsnäs i Strömsunds kommun. Effekterna för Härjedalens kommun och Lillhärdal av missade arbetstillfällen, lokal upphandling av entreprenad, arrenden och bygdepeng är inte medräknade. //Medvind för bygden i Lillhärdal

Läs mer »

Vindkraften skapar inflyttning till Norrlands inland

Skrivet den 8 april 2012

Den enda kommunen i Jämtlands län som inte minskade befolkningsmässigt mellan 1 november 2010 och 1 november 2011 förutom Krokom var Strömsund. Strömsund är framsynta och satsar på vindkraften. Härjedalens kommun minskade under perioden med 80 innevånare varav 75 stycken i Svegsbygdens församling. Vi är nu 10 340 innevånare i Härjedalen varav 5165 i Svegsbygden. … »

Läs mer »

Bygdepeng från vindkraft behövs i Lillhärdal

Skrivet den 18 mars 2012

Bygdepeng från vindkraft behövs i Lillhärdal

Lillhärdals negativa befolkningsutveckling är oroande. Vi blir allt färre som kämpar oss kvar och försöker hitta vägar till försörjning i vår by. Den bygdepeng som kommer att utgå och som föreningar och företag kan dra nytta av kan ge Lillhärdal en del av det som behövs för överlevnad. Finns det jobb för försörjning och möjlighet … »

Läs mer »

Östra Härjedalens negativa befolkningsutveckling är oroande

Skrivet den 8 mars 2012

Östra Härjedalens negativa befolkningsutveckling är oroande

Östra Härjedalens negativa befolkningsutveckling är oroande. Vi blir allt färre som kämpar oss kvar och försöker hitta vägar till försörjning i vårt landskap. En vindkraftspark vid Åndberget som ligger ett par mil söder om Lillhärdals centrum skulle ge Östra Härjedalen flera fördelar. Under uppbyggnaden skapas arbetstillfällen för entreprenörer inom byggnation och infrastruktur. Det kommer att … »

Läs mer »

Otroligt mycket energi blåser förbi nu…

Skrivet den 15 december 2011

I Sverige finns (okt 2011) 1884 vindkraftverk med en total installerad effekt på 2467 MW. Av dessa har över 1200 anslutit sig till den automatiska avläsningen som redovisas här. Därutöver finns ytterligare ett hundratal verk som rapporterar in manuellt. Dessa finns redovisade i månadsrapporterna under Rapporter. Elområden Från 1/11 är Sverige indelat i 4 elområden … »

Läs mer »

”Analys av sysselsättningsmässiga och ekonomiska effekter av investeringar i vindkraftparker inom Arvidsjaurs kommun”

Skrivet den 30 oktober 2011

En utredning ”Analys av sysselsättningsmässiga och ekonomiska effekter av investeringar i vindkraftparker inom Arvidsjaurs kommun” gjord av ekonomi doktor Håkan Bohman visar att uppförande av vindkraftsparker i Aspliden, Hornliden, Svartliden , Granliden samt på ett antal andra platser skulle gynna Arvidsjaurs kommun http://www.vindelalven.se/analys_arvidsjaur.pdf

Läs mer »

Pressmeddelande: Vindkraft mest populära energikällan

Skrivet den 20 september 2011

PRESSMEDDELANDE Stockholm 20 september 2011 Vindkraft mest populära energikällan Var tredje svensk, 34 procent, skulle helst önska att deras el är producerad av vindkraft, medan 26 procent föredrar solkraft och 23 procent vattenkraft. Bara åtta procent har kärnkraft som sitt förstahandsval. Det framgår av en ny Sifoundersökning, beställd av Svensk Vindenergi. – Det är ett … »

Läs mer »