Senaste nytt från Vindkraftscentrum

Skrivet den 18 augusti 2015

Vindkraftscentrum

Kom ihåg att gå in på Vindkraftscentrums hemsida.
Aktuell information om nyttan av vindkraft.

Vindkraftscentrums uppdrag är att de stora investeringar som görs – i så hög grad som möjligt – kommer befolkningen till del i form av jobb
och företagande samt att de kartlägger utbyggnaden av vindkraften, Identifierar affärsmöjligheter. Synliggör möjligheterna och mäklar kontakter.

Vindkraftscentrum